Herunder uploades referater fra bestyrelsens møder hurtigst muligt efter at mødet har fundet sted og bestyrelsen har godkendt referatet.

Referat 20.1.22

Referat 23.02.22

Referat 26.4.22

Referat 22.9.22