I Jægerhuset har vi valgt at nedlægge de traditionelle stuer og arbejder i stedet i teams. Vi ser mange fordele ved denne måde at arbejde: børnene kender alle de voksne, vi kan arbejde i små grupper hver dag og det er ikke skrøbeligt for børnene hvis personalet har ferie eller er syge. 

Vores hverdag er bygget forskelligt op i de forskellige afdelinger, I kan læse mere om hverdagen i de efterfølgende faner.