Jægerhuset holder til i et gammelt hus, lige midt i Hørsholm. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 25 vuggestuebørn og ca. 50 børnehavebørn. 

Jægerhuset ligger i smørhullet i Hørsholm med skoler, kirke, by, strand og skoven tæt på. Vi har et dejligt gammelt hus med småsprossede vinduer, flere etager og mange spændende rum at boltre sig i.

Vi har en skøn legeplads med gode muligheder for at gemme sig, løbe op og ned, spille bold, cykle, grave, gynge og finde dyr som bænkebidere, biller, masser af edderkopper og måske kan man få hils på vores lille egern som hopper gladelig rundt i vores træer og på vores stakit.

Vores legeplads er delt op i to, så vuggestuen og børnehaven har hver deres del af legepladsen og så har vi inddraget en lille del af børnehavens legeplads til Uglehave, hvor det kun er vores Ugler der leger.

Vi har en vision om at skabe et af Hørsholm bedste børnehuse, hvor alle børn får alle muligheder for at udvikle hele sit potentiale. Vi lægger derfor vægt på læring, almindelig pli og dannelse, udeliv og gode overgange, både internt og eksternt. 

Jægerhusets grupper:

Vores yngste børn fra 0-3 år, er i husets stueplan og hedder Musvitterne. 

Musvitterne har et fællesrum og to stuer som benyttes indendørs, samt deres egen del af legepladsen.

Når børnene nærmer sig 3  år og er ved at være klar til børnehavelivet, rykker de op på førstesalen til Musvågerne. Det er vigtigt for os at overgangen til Musvågerne bliver når barnet er klar, så derfor arbejder vi op til skiftet med at komme på besøg hos Musvågerne hvor de er med til aktiviteterne, så når det er tid til det endelige ryk, kender børnene både de andre børn, de voksne og rutinerne i denne gruppe. Officielt rykker man i Hørsholm Kommune i børnehave måneden efter man er fyldt tre år, men vi vil hellere kigge på hvornår barnet er klar, og derfor beslutter vi i samarbejde med forældrene hvornår det bedste tidspunkt for netop deres barn er. 

Musvågerne er vores gruppe med børnehavebørn fra ca. 3 - ca. 5 år. Alle børn der rykker fra Musvitterne eller børn der kommer udefra lige fra vuggestuen, starter hos Musvågerne. 

Hos Musvågerne har vi rigtig meget fokus på relationer, så børnene får skabe nogle gode venskaber, lærer de sociale spilleregler og får øvet sig i konfliktløsning. Musvågerne arbejder hver dag i mindre grupper, og der tilbydes en bred vifte af aktiviteter i løbet af ugen. Udelivet fylder rigtig meget hos Musvågerne og vi åbner og lukker ude hver dag, hele året. 

Året inden børnene starter i skole bliver de Ugler d. 1. maj, når årets skolebørn er rykket videre i SFO.

Uglerne er en udegruppe, der har base i vores Uglehus på legepladsen. Hos Uglerne skruer vi op for læringen, både den faglige, hvor vi har mulighed for at dykke mere ned i viden om fx naturen, men også den sociale læring, så vi sikre at vi sender Uglerne videre i skole med gode sociale kompetencer.  

Stuernes navne har en betydning:

De yngste børn er Musvitterne: De er små og hurtige, flyver både her og der, bliver ikke længe på det samme sted og vips så er de væk.  

Mellemgruppen er Musvågerne: De har et større overblik, svæver stille og roligt mens de studerer verden, holder øje med hvad der sker og hører alt samt gerne nyder hvis de voksne lige giver en hånd med selv om man godt kan selv. 

Vores ældste børn er Uglerne: Ugler er symbol på visdom og klogskab og i gamle dage blev uglen betragtet som filosofiens fugl. Uglerne bevæger sig rundt i skoven, finder føde, kan sidde længe og koncentrerer sig, finde gode gemmesteder og suger til sig af ny viden.  

Lukkedage:

Vi har Jægerhuset ingen faste lukkedage, men vi har mulighed for at holde lukket hvis der er under 8 børn tilmeldt pasning. I disse tilfælde tilbydes der pasning sammen med en af kommunens andre institutioner.

Det at vi ikke har fast lukkedage/lukkeuger kræver, at I som forældre er gode til at få meldt ferie for jeres barn ind i det øjeblik tilmeldingen kommer ud på Aula. På den måde kan vi sammen sikre, at medarbejdernes ferie bliver afholdt hvor der er færrest børn og at flest fra personalet er tilstede når der er flest børn - det har stor betydning for normeringen i hverdagen. Det er også vigtigt at tilmeldingerne overholdes, så vi ikke risikere at spilde en masse personaletimer, eller at mangle hænder til de der er tilmeldt pasning. 

Vision:

Vi har en vision om at skabe et af Hørsholm bedste børnehuse, hvor barnet får alle muligheder for at udvikle hele sit potentiale og får kendskab til sang og musik, naturen og det at gå på museum eller køre tog og bus. Vi værdsætter almen pli og dannelse, vi taler ordentligt til hinanden, sikre at børnene kan møde verden med en tro på sig selv, respekt for mennesker, dyr og planter, får skabt grundlaget for et positivt livssyn og oplever egen glæde ved at lære at lære.

Vi mener, det er vigtigt, at både børn, forældre og personale føler sig imødekommet og velkomne i Jægerhuset, og at vi i fællesskab har ansvaret for at sikre at Jægerhuset udvikler sig og følger med udviklingen i samfundet.

Derfor opfordrer vi altid vores forældre til at komme til os hvis I har spørgsmål, undrer jer over noget eller har forslag til forbedringer, så vi sammen kan have en dialog om praksis i huset og kan hjælpe hinanden med at udvikle os. 

Den styrkede læreplan er med til at sikre at Jægerhuset har fokus på trivsel, læring, forældresamarbejdet og udvikling gennem de pædagogiske læringsmiljøer, som giver alle børn muligheder for at indgå i fællesskaberne og skaber grundlaget for et positivt samspil og gode trygge relationer. For at understøtte arbejdet med læreplanerne udarbejder vi hver år et årshjul, som vi arbejder efter fra maj til maj. 

 

 

Aula:

Aula er vores primære kommunikationskanal og vi har en forventning om at husets forældre følger med på Aula dagligt. Dette fortæller vi mere om når I starter i Jægerhuset.