Jægerhuset er et gammelt hus, som tidligere har været et spædbørnehjem. I dag rummer huset et kommunalt dagtilbud med børn i alderen 0-6 år med tilhørende gammel have. Jægerhuset ligger i smørhullet Hørsholm med skole, kirke, by, strand og skoven tæt på. Vi har et dejligt gammelt hus med småsprossede vinduer, flere etager og mange spændende rum at boltre sig på.

Jægerhuset har en skøn gammel have/legeplads med gode muligheder for at gemme sig, løbe op og ned, spille bold, cykle, grave, gynge og finde dyr som bænkebidere, biller, masser af edderkopper og måske kan man få hils på vores lille egern som hopper gladelig rundt i vores træer og på vores stakit.

Vi har en vision om at skabe et af Hørsholm bedste børnehuse, hvor barnet får alle muligheder for at udvikle hele sit potentiale- et barn der kan møde verden med en dejlig tro på sig selv, respekt for mennesker, dyr og planter, et positivt livssyn og egen glæde ved at lære.

Jægerhuset er certificeret Sangglad og har samarbejde med Sangens hus. Vi har et samarbejde med Skovvænget og Koglerne, hvor vores ældste uglebørn får styrket relationerne til de børn som derfra også skal til at starte sfo og skole samme år.

Gruppe opdeling og gruppernes navne:

Vores yngste børn fra 0-3 år, er i stueplan og kaldes Musvitterne. De har et fællesrum og to stuer som benyttes indendørs, samt deres egen del af haven. Når børnene nærmer sig 3 årsalderen, rykker de op på førstesalen til Musvågerne og her bliver de, til de er så store at de snart kan flyve fra Jægerhuset. Deres sidste år i Jægerhuset bliver hos Uglerne, som er vores udegruppe og her har vi fokus på at de forbliver en vigtig del af fællesskabet i Jægerhuset. Vi har desuden fokus på vores overgange og starter derfor i god tid med at opbygge relationerne, når børnene flytter fra de yngste til Musvågerne og fra Musvågerne til Uglerne. 

Stuernes navne har en betydning:

De yngste børn er Musvitterne: de er små og hurtige, flyver både her og der, bliver ikke længe på det samme sted og vips så er de væk.  Mellemgruppen er Musvågerne: de har et større overblik, svæver stille og roligt mens de studerer verden, holder øje med hvad der sker og hører alt samt gerne nyder hvis de voksne lige giver en hånd med selv om man godt kan selv.  Vores ældste børn er Uglerne: Ugler er symbol på visdom og klogskab og i gamle dage blev uglen betragtet som filosofiens fugl. Uglerne bevæger sig rundt i skoven, finder føde, kan sidde længe og koncentrerer sig, finde gode gemmesteder og suger til sig af ny viden.  

Lukkedage:

Vi har Jægerhuset ingen faste lukkedage. Det kræver, at I som forældre er gode til at få meldt ferie for jeres barn ind i det øjeblik tilmeldingen kommer ud på Aula. På den måde kan vi sammen sikre, at medarbejdernes ferie bliver afholdt hvor der er færrest børn og at flest fra personalet er tilstede når der er flest børn.

Vision:

Vi har en vision om at skabe et af Hørsholm bedste børnehuse, hvor barnet får alle muligheder for at udvikle hele sit potentiale og får kendskab til sang og musik, naturen og det at gå på museum eller køre tog og bus. Vi værdsætter almen pli og dannelse, vi taler ordentligt til hinanden, sikre at børnene kan møde verden med en tro på sig selv, respekt for mennesker, dyr og planter, får skabt grundlaget for et positivt livssyn og oplever egen glæde ved at lære at lære.

Vi mener det er vigtigt, at både børn, forældre, personale og andre interessenter føler sig imødekommet og velkomne i Jægerhuset, og at vi i fællesskab har ansvaret for at sikre at Jægerhuset udvikler sig og følger med udviklingen i samfundet. De styrkede læreplaner er med til at sikre at Jægerhuset har fokus på trivsel, læring, forældresamarbejdet og udvikling gennem de pædagogiske læringsmiljøer, som giver alle børn muligheder for at indgå i fællesskaberne og skaber grundlaget for et positivt samspil og gode trygge relationer. 

Her kan du se vores Instagram side Daginstitutionen Jægerhuset

Her har I mulighed for at få et lille indblik i nogle af oplevelserne i vores hverdag. Her kan både forældre og bedsteforældre følge lidt med i børnenes dagtilbud og derigennem få gode emner til dialog og samtale omkring Jægerhuset. På Aula kan I som forældre læse de ugentlige beskrivelser fra barnets stue, samt se billeder og læse om kommende vigtige datoer.