For at vi sammen kan opnå de bedste rammer for børnene i Jægerhuset, er det vigtigt at vi ser hinanden som medspillere og at vores samarbejde er ligeværdigt. Det kræver at vi har en åben og tillidsfuld dialog, og at vi benytter aktiv lytning og invitere til dialog og feedback. 

I dagligdagens afleverings og afhentnings tidspunkter, er det vigtigt der gives tid til udveksling af vigtige informationer omkring jeres barns trivsel og udvikling. Sammen kan vi i fællesskab fremme alle børnenes muligheder for udvikling, trivsel og læring og igennem vores samarbejde udvikle rammerne til gavn for alle børn og dermed skabe det gode børneliv i Jægerhuset. 

Vi forventer at I som forældre aktivt tager et medansvar og at I deltager, så vidt det er muligt, i Jægerhusets aktiviteter hvor I som forældre er inviteret.  

Vi sørger for at opdatere via Aula og forventer at I som forældre opsøger viden via Aula. Husk at opdatere egne data med mobil nummer m.m. så vi altid kan få fat i jer hvis det bliver nødvendigt.

I har mulighed for at bede om en samtale med stuens pædagog eller med Jægerhusets leder.

I Jægerhusets daglige forældresamarbejde mener vi, at det er meget vigtigt at vi får forventningsafstemt, så vi undgår unødige misforståelser og at vi sammen får skabt et godt samarbejde omkring jeres barn. Om morgen, er det vigtigt at fortælle personalet om særlige ting/oplevelser der kan have betydning for barnets dag i Jægerhuset. Det kan være barnet har sovet dårligt-ynglings bamsen er blevet væk-julemanden har fået sutten- katten kan ikke findes osv. Derved skaber vi sammen de bedste muligheder for at jeres barn får en god dag med mange former for læring igennem hele dagen, og bliver mødt med forståelse for en given situation.

Kom i god tid såfremt der er planlagte ture, så jeres barn ikke bliver afleveret når de andre børn står klar og der derved ikke er meget tid til at sige farvel i. Ingen børn må afleveres uden for lågen, af sikkerhedsmæssige hensyn.
Nogle børn, har det bedst ved at være i Jægerhuset lidt tid inden de skal med på tur. 

Om eftermiddagen er det vigtigt at komme i god tid før vi lukker, så har det pædagogiske personale tid til at videre give eventuelle informationer og hjælpe barnet med at få leget færdigt og sammen få skabt en rolig afhentning.

I kan som forældre altid komme på besøg og være en aktiv del af jeres barns hverdag i Jægerhuset, dog skal I altid aftale det med stuens pædagoger, så der kan tages hensyn til eventuelle børn på indkøring.

Sikre barnet bedste læringsmuligheder

For at vi i fællesskab kan sikre jeres barn de bedste læringsmuligheder, er det vigtigt at barnet er veludhvilet og frisk, har det fornødne tøj til både inde og ude, sol, regn, eller snevejr. Vi er ude i al slags vejr hele året. I forhold til sygdom forholder vi os til de generelle retningslinjer vedr. sygdom som Sundhedsstyrelsen har.