Vuggeteamet:

Pædagoger: Sara, Christina N, Christina S og ny pædagog. 
Medhjælpere: Dorthe, Kaya og Marijan
Pædagogstuderende: 

vikar: Mathilde og Laura.

Børnehaveteamet:

Pædagoger: Anne Marie, Luise og ny pædagog.
Pædagogiske ass.: Maria og Lonni.
Medhjælpere: Christina, Pernille. 
Pædagog studerende: Lasse og Mathias

Vikar: Rasmus

Køkkenpersonalet:

Biljana og Cecillie

Leder:

Laila Stege