For at vi sammen kan opnå de bedste rammer for børnene i Jægerhuset, er det vigtigt at vi ser hinanden som medspillere og at vores samarbejde er ligeværdigt. Det kræver, at vi har en åben og tillidsfuld dialog og at vi benytter aktiv lytning og invitere til dialog og feedback. 

Derfor er det vigtigt for os, at I kommer til ledelsen hvis der er noget I undrer jer over, I er utilfredse med eller hvis I har en lille bekymring. Vi vil meget hellere vende små ting end at I lader dem vokse sig store og lader dem fylde i vores samarbejde. 

Ved afhentning og aflevering er det vigtigt der gives tid til udveksling af vigtige informationer omkring jeres barns trivsel og udvikling. Sammen kan vi i fællesskab fremme alle børnenes muligheder for udvikling, trivsel og læring og igennem vores samarbejde udvikle rammerne til gavn for alle børn og dermed skabe det gode børneliv i Jægerhuset. 

Vi forventer, at I som forældre aktivt tager et medansvar og at I deltager, så vidt det er muligt, i Jægerhusets aktiviteter hvor I som forældre er inviteret.  

Vi sørger for at opdatere via Aula og forventer at I som forældre opsøger viden via Aula dagligt. Husk at opdatere egne data med mobil nummer m.m. så vi altid kan få fat i jer hvis det bliver nødvendigt.

I Jægerhusets daglige forældresamarbejde mener vi, at det er meget vigtigt at vi får forventningsafstemt, så vi undgår unødige misforståelser og at vi sammen får skabt et godt samarbejde omkring jeres barn. Dette gælder især vores skriftlige kommunikation, så alle ved hvad vi kan forvente. Vi har derfor udarbejdet en kommunikationsstrategi så alle parter ved hvad der forventes omkring kommunikationen på Aula. 

Om morgen, er det vigtigt at fortælle personalet om særlige ting/oplevelser der kan have betydning for jeres barns dag i Jægerhuset. Det kan være jeres barn har sovet dårligt, ynglings bamsen er blevet væk, Julemanden har fået sutten, katten kan ikke findes osv. Derved skaber vi sammen de bedste muligheder for at jeres barn får en god dag med mange former for læring igennem hele dagen og bliver mødt med forståelse for en given situation.

Om eftermiddagen er det vigtigt at komme i god tid før vi lukker, så har det pædagogiske personale tid til at videregive eventuelle informationer og hjælpe barnet med at få leget færdigt og sammen få skabt en rolig afhentning. Husk også at personalet har fri præcist når huset lukker, så I skal være ude af lågen hhv. kl. 16.45 og kl. 16.