Pædagogikken i Jægerhuset bygger på vores værdigrundlag, som vi i huset definerede i 2023. Ud af oplægget fra vores medarbejdere skrev Bestyrelsen vores principper og det er disse der danner grundlag for vores arbejde i hverdagen. 

 

Vi har lagt vægt på fire grundlæggende principper:

  • I Jægerhuset prioriterer vi naturen og udelivet
    En af værdierne i Jægerhuset er vores fælles arbejde med naturen og høje prioritering af udelivet. Vi ønsker, at børnene oparbejder en forståelse, fortrolighed, respekt samt glæde fra disse elementer, hvorfra de vil kunne tage nyttig viden, læring og erfaring med sig videre i livet fra Jægerhuset.

Det betyder for hverdagen, at vi er en institution med rigtig meget udeliv. Vi åbner og lukker ude (hele året i børnehaven, marts - november i vuggestuen), vi prioriterer vores skovuger og vi bruger vores dejlige naturomgivelser i hverdagen. Det sætter krav til at børnene har godt og meget udetøj og at I som forældre synes at det er dejligt at få et træt og beskidt barn hjem. Til gengæld oplever vi lavere sygefravær, færre konflikter og børn som tager en god natur-dannelse med sig videre.

  • Jægerhuset arbejder i mindre grupper for at styrke læring, udvikling og trivsel

I Jægerhuset er det besluttet at organisere børnenes hverdag omkring arbejdet i små grupper. Vi har valgt denne struktur, da vi oplever, at det skaber ro hos både børn og personale, og at alle profiterer af denne måde at organisere hverdagen

Det betyder at vi ikke er stueinddelte og at personalet arbejder i teams, som sikre at alle børn altid kender alle voksne. Det er hele teamets opgave at børnene trives og det er alles opgave at sikre den gode forældrekontakt, barnets relationer og barnets læring og udvikling. 

  • De gode overgange skaber trygge børn i trivsel
    Vi prioriterer i Jægerhuset at overgangene skal være trygge, og at både børn og forældre skal føle sig taget godt imod. Dette gælder både overgangen imellem hjem og dagtilbud samt imellem vores afdelinger.

I vores hverdag har vi meget fokus på relationer og helt fra barnets start i Jægerhuset er relationerne i fokus. Vi sikre at barnet er trygt ved først få voksne og breder det herefter ud, så barnet stille og roligt er tryg ved alle i gruppen. Vi arbejder med børnenes relationer til hinanden, og lige så snart vi ser spirende relationer støtter vi udviklingen af denne. 

Når børnene skal til at skifte til børnehaven er det vigtigt for os at det bliver et let skift, så derfor kigger vi rigtig meget på hvornår vi vurderer at barnet er klar og forsøger at sikre at flere børn kan rykke sammen. 

Når børnene skal i skole samarbejder vi med alle kommunens skoler, så vi kommer på besøg og børnene får set hinandens skoler. Vi laver her er jeg-portrætter og udfylder overgangsmateriale, så skolerne har den bedst mulige forudsætning for at hjælpe børnene videre når vi slipper dem.

  • Kommunikation og samarbejde som grundsten i Jægerhusets hverdag
    Konstruktiv og åben kommunikation imellem forældre og personale er en væsentlig værdi i Jægerhuset og et område vi kontinuerligt arbejder med. Vores ønske med fokus på kommunikation er at understrege, at åbenhed og dialog er en prioritet for at skabe de bedste betingelser for børnene, samtidig med, at vi giver forældrene en indsigt i børnenes hverdag. Her vil vi gerne give forældrene en viden om både hvad vi arbejder med netop nu og hvad vi har af værdier som lægger til grund for vores pædagogiske arbejde.

Vi beder altid vores forældre komme med selv de mindste ting - kun på den måde kan vi blive klogere og justere vores hverdag, og samtidig sikre stor forældretilfredshed og godt samarbejde. 

 

Bestyrelsen har beskrevet vores principper her: Jægerhusets principper