Børnehaven åbner kl. 7.15 ude på legepladsen. De første timer er der om vinteren mulighed for at trække ind i Uglehuset og spise sin formiddagsmad eller for at sidde med en bog eller et spil.

Alle børnehavebørn kan i løbet af formiddagen tage mad fra deres medbragte madkasser eller drikke vand fra deres drikkedunk. Børnene har brug for at deres madkasse giver en god stabil længerevarende energi, da de er i et læringsmiljø hele dagen. Ingen juice eller saft i drikkedunken, da det dels tiltrækker bier og ingen børn har brug for at have det søde på tænderne hele dagen. I kan som forældre hjælpe jeres barn til at blive selvhjulpen, blandt andet ved at lade barnet selv sætte madkasse og drikkedunk i køleskabet. Vælg madkasse og drikkedunk som barnet selv kan åbne, da det hjælper med at styrke og øge barnets selvtillid og selvværd.

Senest kl. 9.15 skal alle børnehavebørn være i huset, for så går vi i gang med de planlagte aktiviteter.

Kl. 09:30-11:00 er der gang i lege, pædagogiske aktiviteter, ude som inde og ture ud af huset. 

Børnene er opdelt i  grupper ud fra deres årgang og relationer og hver dag arbejdes der i mindre grupper.

Personalet arbejder efter en ugeplan, hvor vi det er planlagt hvad hver gruppe skal lave og sammen med hvilke voksne. Ugeplanen deler vi ikke med jer forældre, da der let sker ændringer ved sygdom eller ferie blandt børn og voksne, og det derfor ofte leder til skuffede børn hvis vi har ændret på dagen. I stedet forbereder vi børnene når de møder ind og fortæller dem hvad de skal i dag og sammen med hvilke voksne. 

I løbet af ugen har alle grupper fokus på sprog, kreative aktiviteter, motorik og udeliv og vi udforsker alle emnerne med forskellige aktiviteter. 

Ca. kl. 11:30 spiser Musvågerne. Børnene har faste pladser sammen med deres gruppe og hjælper på skift med at dække borde. Hver barn  rydder op efter sig efter måltidet.

Nogle børnehavebørn sover stadig og går ned til Musvitterne som har sovebørn. Resten af børnene leger udenfor.

Ca. kl. 14:00 spiser Musvågerne eftermiddagsmad fra de medbragte madkasser. Husk drikkedunke og madkasser med navn på.

Ca. kl. 16-16:30 samles børnehave og vuggestuen og leger sammen resten af dagen. 

Kl. 16.45 lukker Jægerhuset, dog kl. 16.00 om fredagen.