Forældrebestyrelsen i Jægerhuset består af 5 medlemmer, 2 suppleanter, 1-2 medarbejder repræsentanter og husets leder.

Bestyrelsens medlemmer vælges på et årligt forældremøde i oktober. Medlemmer vælges for en toårig periode og suppleanter for en etårig periode.

Bestyrelsens primære funktion er at fungere som bindeled mellem forældregruppen og husets leder og personale, og at være med til at fastlægge principperne for aktiviteter i Jægerhuset.

På de 5 årlige bestyrelsesmøder informeres bestyrelsen om aktuelle aktiviteter og udfordringer i huset, og fungere som sparringspartner og idebank for både leder og personale. Personale og børnesager kan naturligvis ikke drøftes på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har desuden til opgave at søsætte en række forældrearrangementer i løbet af året - blandt andet vores arbejdslørdag i foråret. Det er op til den siddende bestyrelse at beslutte hvilke arrangementer man vil fokusere på.

Bestyrelsesformanden deltager sammen med Jægerhusets leder i dialog møder m.m. på kommunen. Ved fravær deltager bestyrelsens næstformand.

Det er til enhver tid forældrebestyrelsens pligt og vision at arbejde for at sikre de bedst mulige rammer for både børn og personale. Vi tror på, at de bedste forudsætninger for netop dette er at styrke forældresamarbejdet på tværs af hele huset, så vi løfter i flok.

På informations tavle ved indgangen til børnehaven kan du altid se, hvilke forældre der sidder i bestyrelsen.

Styrelsesvedtægter udleveres ved det første bestyrelsesmøde i November måned.

  

Bestyrelsen i Jægerhuset

Bestyrelsen af Jægerhuset består af følgende medlemmer:

Formand: Rasmus Alberg, mail: rasmus.alberg@gmail.com

Næstformand: Johan Briand Petersen 

Medlemmer: Thomas Ingerslev, Patrick Møller Kjellmann og Katrine Norby Larsen

Suppleanter: Bjørn Klaveness Eliasen og Michael Kaasgaard

Medarbejder repræsentanter: Luise Faxøe Sandholdt og Helene Awwad

Leder: Christina Sveistrup, mail:css@horsholm.dk