Læreplanstemaerne:

De 6 læreplanstemaer fra den styrkede læreplan er:

- Alsidig personlig udvikling.

- Social udvikling.

- Kommunikation og sprog.

- Krop, sanser og bevægelse.

- Natur, udeliv og science.

- Kultur, æstetik og fællesskab.

Vi arbejder med alle temaerne hver eneste dag, i alt fra aktiviteter til de daglige rutiner. Derudover har hver afdeling udarbejdet et årshjul som sikre at vi er ekstra grundige med hvert tema i løbet af året. 

Derudover nedskriver vi løbende traditioner, rutiner og aktiviteter i handleplaner, så vi altid er sikret at vi let kan evaluere på vores praksis og så det er overskueligt for nye medarbejdere at komme ind i huset.