Musvitterne åbner fra ca. marts til ca. november ude på legepladsen. Hvornår vi skifter til at åbne indendørs kommer an på vejret - vi vurderer derfor løbende hvornår det er tid til at rykke ind. 

I de måneder vi åbner ude er det vigtigt at børnene møder i passende udetøj, så ingen fryser eller bliver våde.

I vintermånederne åbner vi inde, hvor vi fra 7.15 til ca. 8 er på en af stuerne. Herefter fordeler os på begge stuer og i fællesrummet. 

Kl. 09:00 fordeler vi os i fire grupper og spiser formiddagsmad, som børnene har med hjemmefra. Vi beder også om en drikkedunk, som vi bruger til formiddags- og eftermiddagsmad og når vi leger ude i sommerhalvåret.

Efter formiddagsmaden holder vi samling i grupperne og så er vi klar til at gå i gang med dagens planlagte aktiviteter. 

Børnene er fordelt i fire faste grupper, hvor de yngste er gruppe 1 og de ældste gruppe 4. De yngste starter altid i gruppe 1, hvor de lærer at gå i vuggestue, begynder at lære sociale spilleregler og lærer alle de voksne at kende. Når de er klar rykker de videre til gruppe 2 og efterhånden som de bliver ældre også gruppe 3 og 4. Vi snakker med jer forældre inden de rykker fra gruppe 1 til 2, men skift herefter foretager vi efterhånden som det giver mening. 

Starter jeres barn lidt senere i vuggestuen, starter de måske i en af de andre grupper, det snakker vi om under tilknytningen. 

Mellem kl. 09:30 og 10.45 er der ture ud af huset og aktiviteter inde og ude. De voksne har en ugeplan, som vi justerer fra uge til uge. Her sikrer vi at børnene møder varierede aktiviteter som fx. sprog, ugeleg, ture, kreative aktiviteter, rytmik og yoga. Vi deler ikke ugeplanen med jer forældre, men vi skriver dagbøger på Aula, hvor I kan se hvad jeres barn har lavet. I ugeplanen beskrives også hvilke voksne der er sammen med hvilke børn, så de voksne altid er forberedte på den aktivitet de skal lave og har tilpasset den aldersgruppen. Dermed skifter de voksne mellem grupperne og vi sikre at alle børn kender alle de voksne godt. 

Kl. 10.45 spiser vuggestuebørnene deres frokost og herefter gøres klar til de børn som skal sove.

Ca. kl. 14 er de fleste vuggestuebørn oppe og der gøres klar til eftermiddagsmad fra madkasserne.

Fra ca. 14:30 foregår der aktiviteter inde eller ude frem til lukketid. Vi prioriterer at være ude om eftermiddagen hele året, men er vejret helt håbløst bliver vi indenfor. 

De mindste vuggestuebørn sover meget forskelligt og det tages der hensyn til hos Musvitterne. Derfor kan I opleve at jeres barn i starten ikke er med til de planlagte aktiviteter, men i stedet er vågne i de timer hvor de andre sover. 

Ca. kl. 16.00 er vuggestuen sammen med børnehaven indtil vi lukker kl. 16.45.

Vær opmærksom på, at der om fredagen lukkes kl. 16:00