Børnehave afdelingen åbner kl. 07:15 enten ude eller i Uglernes hus. Ca. kl. 08:00 fordeler de sig i deres grupper.

Alle børnehavebørn, kan i løbet af formiddagen tage mad fra deres medbragte madkasser eller drikke vand fra deres drikkedunk. Børnene har brug for at deres madkasse giver en god stabil længerevarende energi, da de er i et læringsmiljø hele dagen. Ingen juice eller saft i drikkedunken, da det dels tiltrækker bier og ingen børn har brug for at have det søde på tænderne hele dagen. I kan som forældre hjælpe jeres barn til at blive selvhjulpen, blandt andet ved at lade barnet selv sætte madkasse og drikkedunk i køleskabet. Vælg madkasse og drikkedunk som barnet selv kan åbne, da det hjælper med at styrke og øge barnets selvtillid og selvværd.

Dagens aktiviteter og læring er i gang fra det øjeblik det første barn møder i Jægerhuset.

Mellem kl. 09:00-11:00 er der gang i lege, pædagogiske aktiviteter ude som inde, ture ud af huset enten på egen stue eller i en af de grupper som er på tværs af huset.

Børnene er opdelt i  grupper ud fra deres udvikling, og hvor det pædagogiske personale ser det enkelte barn i forhold til den læring som skal foregå. der kan være fokus på kommunikation og sprogudvikling, motoriske træningsforløb, finmotorik i kreative aktiviteter osv.

Ca. kl. 11:30 spiser Musvågerne. Børnene har i perioder faste pladser og hjælper på skift med at dække borde. Hver barn  rydder op efter sig efter måltidet.

Nogle børnehavebørn sover stadig og går ned til Svalestuen som har sovebørn. Resten går enten til planlagte aktiviteter, i haven eller indenfor.

Ca. kl. 14:00 spiser Musvågerne eftermiddagsmad fra de medbragte madkasser. Husk drikkedunke og madkasser med navn på.

Ca. kl. 16-16:30 samles børnehavebørnene enten udenfor eller oppe hos Musvågerne. Herefter leges der færdigt, ryddes op og gøres klar til næste dag, hyggesnakkes om dagen, og børnene har mulighed for lige at se om der er noget tilbage i madkassen.