Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogisk arbejde Legens betydning

Legens betydning

Legens mange lærings muligheder og betydning for barnets udvikling

Legen i Jægerhuset er baseret på alle de muligheder ude som inde, der kan skabe læring for barnet. Det er det pædagogiske personale opgave at tilrettelægge legen og skabe mulighederne for at legen kan udvikle sig, så hvert barn får muligheder for egen læring. 

Legens betydning for udvikling

Legen i sig selv er fyldt med læring og ingen børn leger "bare", de øver sig i livets mange finesser og lære blandt andet: at tænke og planlægge, få styr på egen kropsopfattelse, øve kommunikation med vennerne, konflikt løsninger, indlevelse, glæde, begrebsdannelse og forståelse, identitet, selvbeherskelse, finmotorik, opmærksomhed, koncentration,, selvstændighed, kreativitet,  sprogudvikling, problemløsninger i fællesskab, regler og normer i lege, venskabsopbygning, fantasi udvikling, koncentration, kreativitet, hensynstagen og masse andre former for læring gennem legen. Vi anser legen som en vigtig del af barnets udvikling og læring, og det pædagogiske personale understøtte børnenes lege.

Personalet tilbyder forskellige legemuligheder i løbet af dagen både inde og ude. Nogle dage er der fravalgt cykler og andet legetøj for der igennem at fremme fantasien i børnenes indbyrdes lege i løbet af dagen og dette kan medvirke til nye legerelationer.

Den sidste fredag i hver måned er legetøjsdag, og her kan barnet medbringe legetøj hjemmefra, dog er det forældrenes ansvar hvad barnet medbringer og at finde det igen. Det medbragte legetøj skal barnet dele med andre, så heri ligger også en læring om det at dele og give slip.

Jægerhuset
Sdr. Jagtvej 10, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 72 00
css@horsholm.dk

Åbningstider