Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogisk arbejde Kreativitet

Kreativitet

Hvordan vi arbejder med den røde tråd i vores kreative aktiviteter

Kreativitet kommer af det latinske ord Creare, som betyder at skabe.

Kultur, æstetik og fællesskaber.

Kreativitet medvirker til at højne barnets selvværdfølelses, styrke den kreative tankegang, oplevelsen af jeg kan godt. I de kreative værksteder, ude som inde, skabes gode betingelser for udvikling og inklusion. Der er en rød tråd igennem hele huset, når vi arbejder kreativt i forhold traditioner i Jægerhuset. Her styrker vi fællesskabsfølelsen, og at vi alle er vigtige for at få det til at lykkes. 

Klippe og klistre- sætte perler på snor - male på sten, bygge biler og huse af genbrugs materialer - lave en stor robot, lege med lego eller tegne en fantasi drage eller andet på fliserne, er alle kreative aktiviteter som fremmer barnets lege evne, fantasi, idé udvikling og i at tænke i problemløsninger. 

Her skabes også muligheder for at lære af sine venner og se en anden side af sine venner, når man er i fuld gang med kreative aktiviteter.
I Jægerhuset, udfoldes kreative processer i både planlagte større aktiviteter og i dagligdagens små sjove indslag ude som inde. Sange som digtes, et fantasi dyr der males, en gynge der bliver til en raket, alt sammen noget som vi mener fremmer fantasi, kreativ tænkning, inklusion og fællesskaber. Vi forsøger i Jægerhuset, at skabe de gode læringsmiljøer ude som inde. Her findes små rum inde som ude. At male udendørs er noget andet end at male indendørs og skal selvfølgelig også prøves.

Den skabene kraft aktivere børnenes sanser og følelser og de tilegner sig kulturelle værdier i hverdagslivet. Børnene lærer at udtrykke sig på forskellige måder og med forskellige materialer og derigennem lære de at forstå deres omverden.

 

Jægerhuset
Sdr. Jagtvej 10, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 72 00
css@horsholm.dk

Åbningstider