Fællesskaber og inklusion er i Jægerhuset vigtigt for at hvert barn føler sig inkluderet og som værende en vigtig del af fællesskabet. Vi skal i samarbejde med jer forældre, ruste alle børn til at være trygge og turde være sig selv i fællesskabet. Børn skal have mulighed for at være med skabere af de mange forskellige inkluderende fællesskaber som opstår hver dag. 

Inklusion foregår også derhjemme i dagligdagen, under spisningen og jeres daglige samvær. Her har I som forældre en meget vigtig rolle for at hjælpe os med at sikre at vi kan lykkes med vores del af inklusions arbejdet. Det handler om hvordan I taler med barnet om Jægerhuset, konflikter barnet har været i sammen med andre børn og de oplevelser barnet har haft i løbet af dagen i Jægerhuset.

Børn har brug for at se os som samarbejdspartnere, at vi ser hinanden som ressource personer, at vi gennem vores samspil lærer barnet, at det har stor betydning for os alle.
Hver barn er unikt og alle børn er vigtige i fællesskabet. 

Der skal tages hensyn til det enkelte barn med fokus på inklusion, og at fællesskabet i Jægerhuset skal fungere optimalt. Alle børn har ret til ligeværdig deltagelse og læring gennem fællesskaber er et af vores fokuspunkter i Jægerhuset.

Ethvert barn har en ukrænkelig værdi uanset alder, køn, race og klasse. (FN børnekonvention § 12). Vi møder børnene med denne tilgang i Jægerhuset.