Alle børn vil altid forsøge at gøre det rigtige, hvis de har de fornødne færdigheder. Vi anser det derfor vigtigt i dagligdagen at observere og tilrettelægge dagen, så det enkelte barn får muligheder for at tilegne sig de færdigheder, som er med til at skabe det fundament som vi sammen med jer forældre skal sikre at hvert barn får. Vi skal i vores samarbejde med jer forældre, skabe det bedste udgangspunkt for at barnets læringspotentiale kommer i spil.

Alle børn har ret til at blive set, hørt og mødt, ud fra deres eget udgangspunkt. Læring foregår hele dagen i Jægerhuset, leg ude som inde, bleskift, spisning, garderoben, aktiviteter, ture ud af huset og i haven.

Læring foregår også, når en medarbejder sidder på gulvet eller i sandkassen med de yngste af børnene, og med stor tålmodighed lærer børnene ikke at tage legetøjet fra et andet barn. 

Læring foregår hele dagen og i alle former for aktiviteter og samvær. Barnet har en lang læringsdag, der er mange ting som et barn skal forholde sig til, og tage stilling til i løbet af en dag. Børnene har en dag fyldt med læring og indtryk i Jægerhuset og har derfor lige som voksne, brug for at slappe af når man kommer hjem og holde fri eller ferie for at komme ned i gear.