I Jægerhuset har vi både gamle og nye traditioner. Nogle er med forældre, bedsteforældre eller kun for børn og personale.

Det fremgår af vores beskrivelser, og såfremt der ikke står noget, er det kun for børn og medarbejdere.           

 

Nytårskur:

Året starter med nytårskur som afholdes i den første uge i januar. Fællesrummet i stueetagen bliver pyntet og gjort klar til at børnegrupperne kan komme forbi på skift. Først er det Musvitterne der holder nytårskuren, og derefter Musvågerne og uglerne. Her holdes en lille tale og det nye år bydes velkommen med et lille glas børneboblevand og lederens hjemmebagte kransekage. Der afsluttes med sangen -Vær velkommen herrens år. Alle i huset er velkommen til at tage det fine tøj på til nytårskuren.

Fastelavn:

Her møder alle børn og personalet udklædte op, der er pyntet op og børnene bliver fordelt i grupper i løbet af formiddagen, hvorefter der slås katten af tønden. Der spises fastelavnsboller og frugt fra tønden. Enkelte børn ønsker ikke at være udklædt, men tag alligevel tøjet med, da de nogle gange alligevel gerne vil klædes ud, når nu deres venner og de voksne er udklædte.

Påske:

Der laves påsketing og pyntes op i hele huset. Børnene går på jagt ude i haven, efter de mange påskeæg som påskeharen har gemt derude. Æggene samles i en fælles kurv og fordeles derefter. I 2020 og 2021 prøvede vi en ny tradition pga. Coronatiden. Påskeharen og dennes hjælper, gik på besøg hos alle børn med påskeæg og et lille kreakit til at lave et påskeæg. En stor succes hos børnene, som vi muligvis vil fortsætte med i 2022. 

Gallafest:

Der afholdes gallafest for de børn som går ud 30 april og derfor siger farvel til Jægerhuset. Gallafesten afholdes altid den 30 april kl.17:45 til ca. 19:30, medmindre den falder på en weekend.. Når børnene ankommer, er Jægerhusets røde løber rullet ud, og der er pyntet op og dækket et fint bord. Efter en kort velkomst tale, skal der leges stoleleg m.m. Vi spiser popcorn og pizzaer og drikker sodavand i dagens anledning. Ca. ½ time før festen slutter, bliver forældrene inviteret til at deltage i diplom overrækkelsen og modtagelse af den guldfigur lederen har knyttet til hvert enkelt barn. Herefter skåles der i et glas vin og der ønskes god vind i fremtiden til alle børn og tak for denne gang.

Skovuger:

Hvert år afholder vi skovuger, hvor alle de store børn fra Musvitterne samt alle børnehavebørn er af sted på skift i en hel uge. Børnene afleveres ude i skoven mellem kl. 08:00-09:00 og hentes igen mellem 14:00-15:00. Disse uger ligger i foråret og i efteråret og hvert barn har samlet i løbet af året 2 hele uger i skoven. Har man afhentnings eller afleverings udfordringer anbefaler vi at forældrene taler sammen, og hjælpes ad med mulige løsninger.

Hygge- og arbejdslørdag:

Bestyrelsen planlægger og afholder en hygge- og arbejdslørdag i løbet af foråret og hvis der er behov også en om efteråret. Her males, bygges og flyttes rundt på mange ting i hele huset. Der er kaffe og kage til de fremmødte og rige muligheder for at lære børnenes legekammeraters forældre at kende. Bestyrelsen søger også for en kold øl eller vand, da vores erfaring er at det er rart efter en god arbejdsdag.

Bedsteforældre blomsterdag:

En eftermiddag i slutningen af maj, inviteres bedsteforældre til en blomsterdag. Der bydes velkommen, haven er pyntet og børnene synger 3 sange og derefter en fællessang med bedsteforældrene. Herefter plantes de medbragte blomster rundt omkring i haven i vores blomsterkasser og bede. 

Alle børn kan derefter sammen med bedsteforældrene vande blomster, hvilket mange børn synes godt om. Medbring gerne havehansker og en lille planteske. Der vil være mulighed for at genopfriske gamle lege, se barnebarnets yndlingssted i haven eller  tage en gyngetur. Der afsluttes med kaffe/the og kage. Hvis der ikke er bedsteforældre i nærheden, kan en anden af barnets bekendte deltage eller en af  forældrene. Vi har en forventning om, at der til hvert barn kommer en voksen, så alle børn får den gode oplevelse af fællesskabet og at være som de andre.

Sankt Hans fest -sommerfest/fødselsdagsfest

Disse fester er slået sammen og afholdes for børn og medarbejdere. vi spiser nogle pølser og brød ved bålet. Synger Sct. Hans sangen, høre historien om hvorfor vi fejre Sct. hans, synger fødselsdags sang for Jægerhuset, prøver en masse sansekasser og andre boder.  

Vi fejrer Sankt Hans ved at tænde bål på vores blåplads og brænde en heks af som børnene har kreeret, synge Sct. Hans sangen, spise pølser og brød ved bålet. Høre historien om hvorfor vi holder Sct. Hans festen.

Halloweenfest:

Jægerhuset pyntes op i hele huset i løbet af oktober, og der tales om Allehelgens aften som nu er gået over til at blive kaldt Halloween. Vi får uhyggelig mad til frokost og alle børn kan klædes ud, dog uden uhyggelige masker. Festen afholdes i dagtimerne med deltagelse af børn og medarbejdere.  Hvis det er muligt låner vi en røgmaskine til at bruge i haven. Der vil være uhyggelige følekasser til børnene om eftermiddagen ude i haven.

Luciadag:

Vi afholder Luciadagen den 13. december, hvis den falder i en weekend afholder vi den om fredagen. Vores ældste børn  som forlader Jægerhuset til maj, går Luciaoptog i Hørsholm kirke. Forældre og bedsteforældre inviteres til at deltage i kirken og opleve den hyggelige stemning som får julevarmen til at sprede sig.  Der spilles julemusik af et lille messingblæser ensemble, Præsten fortæller en lille historie om lyset, vi synger julesange og salmer sammen. Denne tradition er stadig under udvikling, og kan ændre form og sted.

Julen:

Fra november og frem til jul, julehygges der hos alle og Jægerhuset pyntes op med både nyt og gammelt. Børnene går i gang med at lave julegaver rundt omkring i hele Jægerhuset. I december hænges den strikkede julesok op ved hver stue. Her har Nissen (forældre eller medarbejder) mulighed for at ligge små overraskelser i til den pågældende stue. Det kan være alt fra en bold, et spil til pebernødder eller frugt. I slutningen af  November kommer nisser ned fra loftet en nat og pynter hele huset op med den al den fine julepynt som børnene har kreeret.

Forældremøde:

Der afholdes forældremøde i oktober måned med valg til bestyrelsen og herefter konstituere bestyrelsen sig på først kommende møde. Forældremødet starter fælles og herefter går forældrene ud på eget barns stue. Der kan enkelte år være en oplægsholder med et relevant emne.

Sangglad:

Vi er en del af sangglad kulturen fra Sangens hus og har tilknyttet en sangglad konsulent, som hjælper og støtter det pædagogiske personale i at udvikle sangen og sanglege i Jægerhuset. Vi tager sangen med i alle de forskellige aktiviteter, blandt andet når der skiftes ble, vaskes hænder, når vi går tur osv. Vi starter alle møder med en sang, og genopdager gamle sange og sanglege.