Læreplanstemaer

Alle læreplanstemaer er i brug hver dag, og i perioder går vi ekstra meget i dybden med et læreplanstema.

De 6 læreplanstemaer fra De nye styrkede læreplaner er:

  1. Alsidig personlig udvikling.
  2. Social udvikling.
  3. Kommunikation og sprog.
  4. Krop, sanser og bevægelse.
  5. Natur, udeliv og science.
  6. Kultur, æstetik og fællesskab.

Eksempler på Læreplanstemaer i løbet af dagen.

  • Børn starter deres dag ved selv at gå ind af lågen. Alt hvad jeg kan selv, gør jeg selv. Her vil man som forældre støtte op omkring barnets alsidig personlige udvikling, krop, sanser og bevægelse, kommunikation og sprog, almen pli og dannelse ved at sige godmorgen og hilse på den voksne som tager imod. Her bringes læreplanstemaerne  1,2,3,4 og 6 i brug.
  • Ved frokosttid når alle sidder ned, kan barnet vælge mellem forskellige muligheder mellem den mad der er på bordet. De venter på tur, taler sammen, beder om det de har brug for, mærker efter om de er mætte eller mere sultne, laver aftaler om den efterfølgende leg udenfor eller indenfor, øver finmotorikken, øver sig i at konversere og være hjælpsomme. Her er læreplantemaer 1,2,3,4 og 6 i brug.
  • I legen er der mulighed for at frigøre sig fra virkeligheden og dens begrænsning. Legen udvikler sig konstant og børns opbygning af leg kan være forskellig. I rollelege benytter børnene sig af at kopiere den virkelige verdens forskellige roller. I legen kommer mange følelser i brug, blandt andet glæde, frustration, vrede, lettelse og fællesskabsfølelsen. Det er i hverdagens mange forskellige sammenspil med andre at der sker en udvikling og barnets fantasi og indre glæde og andre følelser får frit løb. Her er læreplanstemaer 1,2,3,4,5 og 6 i brug.
  • I vores traditioner, som er gamle og hvor der også kan komme nye til, viderefører og videregiver vi vores kulturarv og skaber genkendelsens glæde. Vi mener, at det er vigtigt at børn får den viden som ligger bag en tradition, og derfor forsøger vi altid at fortælle om f.eks. hvorfor vi afholder Luciadag, fastelavn osv. Voksnes fortællinger om traditioner eller lege, har betydning for børnenes opfattelse af ”gamle dage” og den fælles kultur vi er bundet sammen af. Her er læreplanstemaer 1,2,3,4,5 og 6 i brug.

I alle dagligdags aktiviteter og gøremål i Jægerhuset, er læreplanstemaerne i brug hele dagen. I perioder i løbet af året, sætter vi dog mere fokus på enkelte læreplanstemaer og går i dybden med dem. F.eks. har vi blandt andet skovuger, hvor en gruppe af børnene på skift afleveres og hentes af forældrene ude i skoven. Her er der fokus på natur, udeliv og science.