Vi har i Jægerhuset en madordning med firmaet Fru Hansens kælder. Det er delvis færdiglavet mad som består af friske og økologiske råvarer. Grønt og pålæg m.m. bliver tilberedt af vores uddannede køkkenpersonale. De står for tilberedning, klargøring af rulleborde og oprydning/rengøring i køkkenet.

Afhængig af børnenes alder, stiller vi krav om at de lære at bruge bestik, sende maden og vandet rundt, smører egen mad og øver sig i at konversere ved bordet. Der foregår utrolig megen læring når man sidder omkring et bord, blandt andet kan de pædagogiske medarbejdere understøtte børnenes opbygning af relationer og læring i at indgå i sociale fællesskaber.

Vi skaber ro omkring måltidet, giver børnene tid til at nyde maden, tale sammen og at være nærværende i forhold til hinanden. Her igennem skaber vi den gode oplevelse af alle børn indgår i fællesskabet og at alle børn er en vigtigt del af det fællesskab som er i Jægerhuset.