Traditioner

I Jægerhuset har vi både gamle og nye traditioner. Nogle er med forældre, bedsteforældre eller kun for børn og medarbejdere. 

Det fremgår af vores beskrivelser, så frem der ikke står noget, er det kun for børn og medarbejdere.

Nytårskur:

Året starter med nytårskur, hvor først vuggestue afdelingen holder nytårskuren og derefter børnehave afdelingen. Her holdes en lille tale og det nye år bydes velkommen med et lille glas boblevand og hjemmebagt kransekage. Der afsluttes med sangen Vær velkommen herrens år.

Fastelavn:

Her møder alle børn og medarbejdere udklædte op, der er pyntet op og børnene bliver fordelt i grupper i løbet af formiddagen hvor efter der slås katten af tønden. Der spises fastelavnsboller og frugt fra tønden. Alle børn bliver fotograferet og der laves en collage med børn fra hver stue. Enkelte børn ønsker ikke at være udklædt, men tag alligevel tøjet med, da de nogle gange alligevel gerne vil klædes ud, når nu deres venner er udklædte.

Påske:

Der laves påsketing og pyntes op i hele huset. Børnene går på jagt ude i haven, efter de påskeæg som påskeharen har gemt derude. Æggene samles i en fælles kurv og fordeles derefter.

Gallafest:

Der afholdes gallafest for de børn som går ud 30 april og derfor siger farvel til Jægerhuset. I 2018 afholdes gallafesten mandag den 30. april kl. 18:00 til 20:00. Jægerhusets røde løber er rullet ud, der er pyntet op, der skal leges stoleleg m.m. der spises popkorn og pizzaer og drikkes sodavand i dagens anledning. Ca. ½ time før festen slutter, er forældrene inviteret til at deltage i diplom overrækkelsen og modtagelse af den guld figur lederen har knyttet til hvert enkelt barn. Herefter skåles og der ønskes god vind i fremtiden til alle børn og tak for denne gang.

Bondegårdstur:

I maj måned er der en bondegårdstur for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De hentes i bus og har en god lang dag på bondegården. Vi forventer, at de meget trætte børn hentes ved bussen når den er velankommet til Jægerhuset.

Skovuger:

Hvert år afholder vi skovuger, hvor alle de store børn fra vuggestuen og alle børnehavebørn er af sted på skift i en hel uge. Børnene afleveres ude i skoven mellem kl. 08:00-09:00 og hentes igen mellem 14:00-15:00. Disse uger ligger i foråret og i efteråret og hvert barn har samlet i løbet af året 2 hele uger i skoven. 

Hygge- og arbejdslørdag:

Bestyrelsen planlægger og afholder en hygge- og arbejdslørdag i løbet af foråret. Her males,bygges og flyttes rundt på mange ting. Der er kaffe og kage til de fremmødte og rige muligheder for at lære børnenes legekammeraters forældre at kende.

Bedsteforældre blomsterdag:

En eftermiddag i slutningen af maj, inviteres bedsteforældre til en blomsterdag. Der bydes velkommen, haven er pyntet og børnene synger 3 sange og derefter en fællessang med bedsteforældrene. Herefter plantes de medbragte blomster rundt omkring i haven i vores blomsterkasser og bede. 

Alle børn kan derefter sammen med bedsteforældrene vande blomster, hvilket mange børn synes godt om. Medbring gerne havehansker og en lille planteske. Her vil være mulighed for at genopfriske gamle lege, se barnebarnets ynglingssted i haven eller tage en gyngetur. Der afsluttes med kaffe/the og kage. Hvis der ikke er bedsteforældre i nærheden, kan en anden af barnets bekendte deltage eller en forældre. Det er meget vigtigt, at der til hvert barn kommer en voksen, så alle børn får den gode oplevelse af fællesskabet og at være som de andre.

Sankt Hans fest:

Vi fejrer Sankt Hans ved at tænde op i vores blåplads, synge Sankt Hans sangen, spise pølser og brød ved bålet. Høre historien om hvorfor vi holder Sankt Hans festen.

Sommerfest:

Vi forventer i 2017 at afholde en sommerfest i starten af september. Planerne er endnu ikke helt på plads.

Halloweenfest:

Jægerhuset pyntes og der afholdes en uhyggeligfest med uhyggelig mad, alle børn kan klædes ud, dog uden uhyggelige masker. Festen afholdes i dagtimerne med deltagelse af børn og medarbejdere.

Luciadag:

Vi afholder Luciadagen onsdag den 13. december. Her går de børn som forlader Jægerhuset til maj Luciaoptog gennem hele huset og forældrene er inviteret til kaffe og Luciaboller. Hjemmebag modtages gerne.

Julen:

Fra november og frem til jul, julehygges der og pyntes op og laves julegaver rundt omkring i hele Jægerhuset. I december hænges den strikkede julesok op ved hver stue. Her har Nissen mulighed for at ligge små overraskelser i, til den pågældende stue. Det kan være alt fra en bold, et spil til pebernødder eller frugt. 

Spiseaftner:

Der afholdes fælles spiseaften i vuggestue afdelingen. Her har I som forældre muligheden for at tale med andre forældre, hilse på jeres barns venner. Medarbejderne sætter sig ved forskellige borde, så I også har mulighed for at spørge mere ind til dagligdagen. På denne aften, er det forældrene der har opsynet og ansvaret for egne børn.

Forældremøde:

Der afholdes forældremøde i oktober måned med valg til bestyrelsen og herefter konstituere bestyrelsen sig. Mødet starter fælles og herefter går forældrene ud på eget barns stue.