Velkommen til Jægerhuset et skov og sangglad dagtilbud.

Jægerhuset er et gammelt og velfungerende kommunalt dagtilbud med børn i alderen 0-6 år

Jægerhuset ligger i smørhullet Hørsholm med skole, kirke, by, strand og skoven tæt på, som vi benytter når vi er på ture ud af huset. Jægerhuset er et dejligt hus i flere etager og med mange spændende rum at bolter sig i for både børn og personale. Vi er et certificeret sangglad børnehus og har vores egen skovgruppe for de ældste børn.

Vores 2 grupper med de yngste børn fra 0-3 år, er i stueplan og stuerne bærer navnene Mejserne og Svalerne og har et fællesrum som de også benytter. Når børnene nærmer sig 3 årsalderen, rykker de op på førstesalen til Musvågerne og her bliver de til de er så store at de snart kan flyve fra Jægerhuset. Deres sidste år i Jægerhuset bliver hos uglerne, som er vores skovgruppe og her har vi fokus på at de forbliver en vigtig del af fællesskabet i Jægerhuset. Vi har desuden fokus på vores overgange og starter derfor i god tid med at opbygge relationerne, når børnene flytter fra de yngste til Musvågerne og fra Musvågerne til Uglerne. 

Stuernes navne har en betydning:

De yngste børn er Mejserne og Svalerne= de er små og hurtige, flyver både her og der, bliver ikke længe på det samme sted og vips så er de væk.  Mellemgruppen er Musvågerne=de har et større overblik, svæver stille og roligt mens de studerer verden, holder øje med hvad der sker og hører alt samt gerne nyder hvis de voksne lige giver en hånd med selv om man godt kan selv.  Vores ældste børn er uglerne= Ugler er symbol på visdom og klogskab og i gamle dage blev uglen betragtet som filosofiens fugl. Uglerne bevæger sig rundt i skoven, finder føde, kan sidde længe og koncentrerer sig, finde gode gemmesteder og suger til sig af ny viden.  

Jægerhuset har ingen lukkedage eller uger.  Vi er med i et projekt omkring ingen lukkedage og uger frem til 2021. Det kræver, at I som forældre er gode til at få meldt ferie for jeres barn ind i det øjeblik sedlen er sat op. Sammen kan vi sikre ,at medarbejdernes ferie bliver afholdt hvor der er færres børn  og flest fra personalet er tilstede når der er flest børn.

Jægerhuset har en skøn gammel have med gode muligheder for at gemme sig, løbe op og ned, lege i store vandpytter, spille bold, cykle, grave, lave bål, gynge samt finde dyr som biller, bænkebidere, edderkopper og måske er man så heldig at hilse på vores egern som hopper gladelig rundt på vores stakit og i træerne. 

Vi har en vision om at skabe et af Hørsholm bedste børnehuse, hvor barnet får alle muligheder for at udvikle hele sit potentiale og får kendskab til sang og musik, naturen og det at gå på museum eller køre tog og bus. Vi værdsætter almen pli og dannelse, vi taler ordentligt til hinanden, sikre at børnene kan møde verden med en tro på sig selv, respekt for mennesker, dyr og planter, får skabt grundlaget for et positivt livssyn og oplever egen glæde ved at lære at lære.

Vi mener det er vigtigt, at både børn, forældre, personale og andre interessenter føler sig imødekommet og velkomne i Jægerhuset, og at vi i fællesskab har ansvaret for at sikre at Jægerhuset udvikler sig og følger med udviklingen i samfundet. De styrkede læreplaner er med til at sikre at Jægerhuset har fokus på trivsel, læring, forældresamarbejdet og udvikling gennem de pædagogiske læringsmiljøer, som giver alle børn muligheder for at indgå i fællesskaberne og skaber grundlaget for et positivt samspil og gode trygge relationer.

Vi har oprettet en Instagram side: Daginstitutionen Jægerhuset. (åbner i nyt vindue) Her har I mulighed for at få et lille indblik i nogle af oplevelserne i vores hverdag. Her kan både forældre og bedsteforældre følge lidt med i børnenes dagtilbud og derigennem få gode emner til dialog og samtale omkring Jægerhuset. På tabulex kan I som forældre læse de ugentlige beskrivelser fra barnets stue, samt se billeder og læse om kommende vigtige datoer.