Sammensætning af bestyrelsen

Bestyrelsen i Jægerhuset består i 2016-2017 af følgende medlemmer:

Formand: 
Martin Gorrell
Mail: martin@gorell.dk

Næstformand: 
Lisbet Rønnefelt

Medlemmer:
Julie Kjellberg
Mette Moore
Christopher Witzke
Simon Warburg
Christina Rønnow
Mie Mikkelsen.

Medarbejder repræsentant: 
afventer valg i august/september

Sekretær:
Luise, afdelings leder i vuggestuen.

Lederen:
Laila
Mail: lst@horsholm.dk