Bestyrelsen i Jægerhuset

I Jægerhuset forventer vi at have 5 forældrebestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 medarbejder repræsentant, afdelingslederen som fungere som sekretær uden stemmeret, samt lederen. Suppleanter har mulighed for at deltage i møderne, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter principperne for Jægerhusets arbejde. Principperne er de overordnet rammer for Jægerhusets daglige arbejde. Bestyrelsen kan ikke fastsætte regler eller tilrettelægge det daglige pædagogiske arbejde, det hører under lederens formelle lederkompetencer. Personalesager er lederens ansvar, og kan ikke diskuteres på et bestyrelsesmøde.

Principper for rammer kunne være:
Jægerhuset skal tilbyde børnene male aktiviteter både inde og udendørs som fremmer børns kendskab til materialet. Børn skal tilbydes flere forskellige male aktiviteter, så det enkelte barn får styrket sin kreative side og sin finmotoriske udvikling samt får kendskab til farver. 

I jægerhusets bestyrelse har man fokus på hele huset. Bestyrelsesmedlemmer er valgt til at arbejde ud fra en fællesopgave, nemlig at skabe de bedst mulige rammer for Jægerhusets børn, medarbejdere og kommende børn.

Bestyrelsen har pligt til at arbejde for helheden og at huset på sigt både bevarer og udvikler de bedst mulige rammer for alle børn. Til ansættelsessamtaler, har formanden mulighed for at deltage og hvis denne er forhindret, kan et andet medlem træde i stedet for og deltage i ansættelsessamtalerne.
Styrelses vedtægter og det lovmæssige i forhold til bestyrelses arbejde, udleveres ved indtræden i bestyrelsen.