Legens mange lærings muligheder

Legen i Jægerhuset er baseret på alle de muligheder, som det skaber for at barnet får læring. Det er personalets opgave at tilrettelægge legen, så hvert barn får muligheder for egen læring. 

I legen foregår der blandt andet læring omkring: at tænke og planlægge, egen kropsopfattelse, kommunikation med vennerne, konflikt løsning, opmærksomhed, sprogudvikling, problemløsninger i fællesskab, regler og normer i lege, venskabsopbygning, fantasi udvikling, koncentration, kreativitet, hensynstagen og mange flere muligheder for læring. Vi anser derfor legen som en vigtig del af barnets udvikling og læring. 

Personalet tilbyder forskllige legemuligheder i løbet af dagen både inde og ude. Nogle dage er der fravalgt cykler og andet legetøj. Dette fremmer fantasien i børnenes indbyrdes lege i løbet af dagen og kan medvirke til nye legerelationer.

Billede af Tove Metha.