Kreativitet

Kreativitet kommer af det latinske ord Creare, som betyder at skabe.

Kreativitet medvirker til at højne barnets selvværdfølelses, styrke den kreative tankegang, oplevelsen af jeg kan godt. I de kreative værksteder, ude som inde, skabes gode betingelser for udvikling og inklusion. 

Klippe og klistre- sætte perler på snor - male på sten til at bygge vores udendørs larve, bygge biler og huse af genbrugs materialer - tegne en fantasi drage eller andet på fliserne, alle kreative aktiviteter fremmer barnets lege evne, fantasi, idé udvikling og problemløsninger. 

Her skabes også muligheder for at lære af sine venner og se en anden side af sine venner.
I Jægerhuset, udfoldes kreative processer i både planlagte større aktiviteter og i dagligdagens små sjove indslag ude som inde. Sange som digtes, et fantasi dyr der males, en gynge der bliver til en raket, alt sammen noget som vi mener fremmer fantasi, kreativ tænkning, inklusion og fællesskaber. 

Vi forsøger i Jægerhuset, at skabe de gode læringsmiljøer ude som inde. Her findes små rum inde som ude. At male udendørs er noget andet end at male indendørs og skal selvfølgelig også prøves.