Personalet i Jægerhuset

Vuggestueafdelingen:

Pædagoger: Sara, Christina og Luise.
Medhjælpere: Dorthe og Rose.
Pædagogstuderende: Mia

Børnehaveafdelingen:

Pædagoger: Susan og Anne.
Pædagogiske ass.: Maria og Lonni.
Medhjælper: Christina og Bjørn.  
PAV studerende: Hanadi

Køkkenpersonalet:

Biljana og Connie

Leder:

Laila Stege